هواشناسی مشهد متئو

پیش بینی فصلی پاییز ۱۳۹۷

#پیش_بینی_فصلی پاییز ۱۳۹۷ به نقل از سایت هواشناسی Accuweather شکل گیری مانع بلاکینگ( سامانه پرفشار اسکاندیناوی) در حرکت سامانه های بارشی به سمت روسیه و قزاقستان  و اوکراین ،منجر به انحراف مسیر سیستم های...

پیش بینی فصلی بهار ۱۳۹۶

الگوی آب و هوایی که از اوایل بهمن ۱۳۹۵ منجر به بارشهای سنگین باران و برف در برخی استان های جنوبی و شمالی ایران گردید ،پس از یک وقفه حدود ۱۲ روزه ( بدلیل...