مقادیر بارشهای شدید ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت در شهر مشهد

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...