آیا در سال ۲۰۱۶ پدیده لانینا بوقوع خواهد پیوست؟

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...