بایگانی ماهانه: نوامبر 2015

انیمیشن تاثیرات چرخه اتمسفری انسو( النینو و لانینا) بر اقلیم دنیا

توضیحات تکمیلی: در انیمیشن بالا ؛ تغییرات فشار سطح دریا و دما در پنل بالایی و ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ و بارش در پنل زیرین در چهار مورد زمستان اخیر وقوع پدیده انسو در نیمکره...

گزارش شبکه هشدار سریع بحران مواد غذایی آمریکا (FEWS) در ارتباط با تاثیرات النینو

توضیح: مطالب ارائه شده در گزارش  شبکه  FEWS (این شبکه در سال ۱۹۸۵ میلادی توسط سازمان کمک های بشر دوستانه ایالات متحده تاسیس شده است)   در خصوص تاثیرات پدیده بزرگ مقیاس النینو بر اقلیم...