بایگانی ماهانه: مارس 2016

پیام تبریک سال نو ۱۳۹۵ خورشیدی

پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم آرامش به بیداریشان آسایش،به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات،به مهرشان وفا به عمرشان عزت،به رزقشان برکت،و به وجودشان صحت عطا بفرما عید نوروز مبارک