بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

پیام تبریک سال نو ۱۳۹۵ خورشیدی

پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم آرامش به بیداریشان آسایش،به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات،به مهرشان وفا به عمرشان عزت،به رزقشان برکت،و به وجودشان صحت عطا بفرما عید نوروز مبارک