بایگانی ماهانه: آگوست 2018

پیش بینی فصلی پاییز ۱۳۹۷

#پیش_بینی_فصلی پاییز ۱۳۹۷ به نقل از سایت هواشناسی Accuweather شکل گیری مانع بلاکینگ( سامانه پرفشار اسکاندیناوی) در حرکت سامانه های بارشی به سمت روسیه و قزاقستان  و اوکراین ،منجر به انحراف مسیر سیستم های...