برچسب شده: انسو

انیمیشن تاثیرات چرخه اتمسفری انسو( النینو و لانینا) بر اقلیم دنیا

توضیحات تکمیلی: در انیمیشن بالا ؛ تغییرات فشار سطح دریا و دما در پنل بالایی و ناهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ و بارش در پنل زیرین در چهار مورد زمستان اخیر وقوع پدیده انسو در نیمکره...