برچسب شده: ایران

طوفان و بارشهای شدید بهاری بهمراه تگرگ و سیلاب ایران را فرا میگیرد

نویسنده: امیر محسن ظهوریان-مدیر وب سایت هوای مشهد   با استقرار و گسترش یک سامانه چرخند دینامیکی در نواحی شرقی دریای مدیترانه و حرکت بسیار آهسته این سامانه به سمت دریای سرخ-شمال خلیج پارس...