برچسب شده: مرکز ملی اقیانوس شناسی امریکا

گزارش شبکه هشدار سریع بحران مواد غذایی آمریکا (FEWS) در ارتباط با تاثیرات النینو

توضیح: مطالب ارائه شده در گزارش  شبکه  FEWS (این شبکه در سال ۱۹۸۵ میلادی توسط سازمان کمک های بشر دوستانه ایالات متحده تاسیس شده است)   در خصوص تاثیرات پدیده بزرگ مقیاس النینو بر اقلیم...